حمله

حمله به ٣ صدای بلند

کی‌روش در متن بیانیه جدید خود از کسی اسم نیاورده و فقط به استفاده از عبارت «Three Tenors» بسنده کرده است. «Three Tenors» نام یک گروه موسیقی در دهه ٩٠ میلادی است؛ سه خواننده با زیرترین صدای بم. شعارسال: کی‌روش در متن بیانیه جدید خود از کسی اسم نیاورده ...