VAR

VAR امروز معرفی می شود/ داور ویدئویی از یک چهارم نهایی می آید

سیستم داور ویدئویی برای استفاده در بازی های مرحله یک چهارم نهایی به بعد امروز در امارات معرفی می شود.

...