انصاری‌فرد

انصاری‌فرد باید پاسخگوی چک‌های خرج شده باشد

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: انصاری‌فرد باید در جلسه هیات مدیره و بعد از تعیین تکلیف موارد مالی و تعهدات مدت مسئولیت خود استعفایش را مطرح کند. ...