بخش

بخش قابل توجهی از مکمل های ورزشی قاچاق است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: بخش قابل توجهی از مکمل های ورزشی قاچاق است. شعار سال: همایون هاشمی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مکمل های ورزشی از مجاری غیررسمی و قاچاق وارد کشور می شود از عرضه مکمل های ورزشی قاچاق در باشگاه های ورزشی انتقاد کرد و گفت ...

    Sorry, no posts matched your criteria.