نگاهی

نگاهی به اقدامات و چالش‌های وزارت ورزش در سال ۹۶

در سال ۱۳۹۶ وزارت ورزش و جوانان با چالش‌های بسیاری مواجه بود که برخی از آن‌ها با مدیریت مطلوب به فرصت تبدیل شد اما همچنان مشکلات بسیاری باقی است که قطعا حل آن‌ها از اولویت‌های سال جدید این وزارتخانه خواهد بود. شعارسال: ورز ش ایران در سالی که گذشت روز ...

    Sorry, no posts matched your criteria.