چک‌های

چک‌های شخصی، دردسر جدید مدیران سابق استقلال

چک شخصی مدیران سابق استقلال که توسط آقای بازیکن در بازار خرج شده بود دردسر ساز شد. شعار سال: حکم توقیف اموال دو مدیر سابق استقلال به دلیل چک های بی محلی که در اختیار بازیکن سابق داشتند از سوی دادگاه صادر شد. یک منبع آگاه در اینباره گفت: چک های دو مدی ...
بانک پاسارگاد