کوهنورد

کوهنورد نپالی رکورد صعود به اورست را شکست

رکورد صعود به اورست توسط کوهنورد نپالی شکسته شد.

...