نشست

نشست بررسی چرخه انتخابی تیم‌های ملی کشتی برگزار شد

نشست بررسی چرخه انتخابی تیم های ملی کشتی، امروز با حضور محمدحسن محبی، علیرضا لرستانی و علی اشکانی برگزار شد. ...