برندسازی

برندسازی صنعت ورزش گامی در جهت حماسه اقتصادی است

در نشست انجمن اقتصاد ورزش تصریح شد، معرفی برندهای ایرانی علاوه بر تمام مزیت‌هایی که در بخش فروش و صادرات به ارمغان می‌‌آورد موجب صرفه‌جویی ارزی می‌شود و در واقع گامی به سمت خلق حماسه اقتصادی است شعارسال: در نشست انجمن اقتصاد ورزش تصریح شد، معرفی برند ...