تاثیر

تاثیر جام جهانی فوتبال بر اقتصاد جهان

با آغاز رقابت‌های یک ماهه جام جهانی و بالا گرفتن تب جهانی فوتبال به علت توجه به فوتبال در این دوره و کاهش علاقه سرمایه‌داران نسبت به پروژه‌های تجاری شاهد نوعی رکود در بازارهای مالی جهانی هستیم. شعار سال: مهم ترین تاثیر جام جهانی در بازی روسیه و عربست ...

    Sorry, no posts matched your criteria.