نخستين

نخستين زن سه‌گانه‌کار ايراني حاضر در بازي‌هاي آسيايي

شيرين گرامي، نخستين زن سه‌گانه‌کار ايراني حاضر در بازي‌هاي آسيايي می باشد. شعار سال: ممنوعيت حضور بانوان سه‌گانه‌کار ايراني در رقابت‌هاي بين‌المللي اين رشته چند ماهي است برداشته شده و حالا قرار است فرصت شرکت در بازي‌هاي آسيايي، مهم‌ترين رويداد ورزشي ...

    Sorry, no posts matched your criteria.