جوانان

جوانان بزرگترین سرمایه‌های کشور هستند/ ایده‌هایی که به توسعه کمی و کیفی ورزش کمک کند حمایت می‌شوند

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش وجوانان گفت: از ایده‌های برتر که به توسعه کمی وکیفی ورزش کمک کند حمایت می‌کنیم. ...

    Sorry, no posts matched your criteria.