نخستین

نخستین رنکینگ کشتی آزاد و فرنگی اعلام شد/کشتی‌گیران ایران در صدر ۳ وزن فرنگی

اتحادیه جهانی کشتی نخستین رنکینگ کشتی آزاد و فرنگی را بر اساس نتایج جام‌های تختی و یارگین اعلام کرد. شعارسال:اتحادیه جهانی کشتی نخستین رنکینگ کشتی آزاد و فرنگی را بر اساس نتایج جام‌های تختی و یارگین اعلام کرد.  اتحادیه جهانی کشتی نخستین رنکینگ سال ۲۰ ...