رمزگشایی

رمزگشایی از اسامی عجیب برخی فنون کشتی

اسامی برخی از فنون کشتی شاید در ظاهر عجیب به نظر بیاید؛ اما نامگذاری آنها در گذشته از سوی بزرگان کشتی بی دلیل نبوده است. شعارسال: به گزارش “ورزش سه”، در روزگاری که تغییر قوانین باعث شده تا خیلی در کشتی روز دنیا شاهد رد و بدل شدن فنون زیبا ...