علی‌صمیمی

علی‌صمیمی رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین شد

حمید علی‌صمیمی به عنوان رئیس جدید فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین انتخاب شد. شعار سال: مجمع انخاباتی ریاست فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین از ساعت ۱۴ دوشنبه در محل این فدراسیون برگزار شد. در این مجمع که محمدرضا داورزنی ریاست آن را بر عهده د ...

    Sorry, no posts matched your criteria.