پسر

پسر عنکبوتی ایران ستاره جشنواره‌‌های خارجی

سید آرات حسینی فرزند محمد حسینی کودک ۴ ساله معروف به نابغه ایرانی، زاده شهر سرسبز بابل با هنرنمایی‌اش در برنامه تلویزیونی کشورهای مختلف، شگفتی بینندگان را برانگیخت. شعارسال: سید آرات حسینی فرزند محمد حسینی کودک ۴ ساله معروف به نابغه ایرانی، زاده شهر ...