برگزاری

برگزاری جام مینی‌گلف برای تقدیر از زحمات اصحاب رسانه بود/ توسعه مینی‌گلف نسبت به گلف راحت‌تر است

رییس فدراسیون گلف ایران گفت: امیدوارم بتوانیم با برگزاری رویدادهایی مانند جام مینی گلف رسانه‌ها اندکی از اصحاب رسانه که همیشه در حاشیه حضور دارند قدردانی کنیم. ...