محکومیت

محکومیت سنگین کمیته وضعیت برای تراکتور

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال سنگین‌ترین محکومیت را نصیب باشگاه تراکتور کرد. ...