ترکیب

ترکیب استقلال برای دیدار با سایپا مشخص شد

سرمربی استقلال ترکیب استقلال را برای مسابقه با سایپا مشخص کرد.

...