بازگشت

بازگشت میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۸ میلادی به ایران

با توجه به جلسه روزهای اخیر لالوویچ و خادم ایران میزبان رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۸ میلادی شد. شعارسال:با توجه به جلسه روزهای اخیر لالوویچ و خادم ایران میزبان رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۸ میلادی شد. جام جهانی کشتی فرنگی ک ...