انتخابات

انتخابات آرام، آینده پرابهام/ کمیته المپیک و سال پرتنش ورزش ایران

طی دو ماهی که از آغاز کار مدیریت جدید کمیته ملی المپیک می‌گذرد، اقداماتی در این کمیته انجام شده اما برای ارزیابی و قضاوت بهتر باید زمان بیشتری از این مدیریت بگذرد. شعارسال: طی سال گذشته مجامع انتخاباتی زیادی در سطح ورزش کشور برگزار شد که بی شک مجمع ا ...