اینم

اینم استقلال و دلال‌هایش!

«داستان استقلال و دلال‌ها» عنوان کارتون امروز محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی است. شعارسال: «داستان استقلال و دلال‌ها» عنوان کارتون امروز محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی است. شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری آفتاب، تاریخ انتشا ...