برنز

برنز گودرزی در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا

آروین معظمی گودرزی، دوچرخه سوار ایرانی موفق شد مدال برنز ماده تایم تریل انفرادی مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا را بر گردن بیاویزد. شعارسال:آروین معظمی گودرزی، دوچرخه سوار ایرانی موفق شد مدال برنز ماده تایم تریل انفرادی مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی ...

    Sorry, no posts matched your criteria.