قانون

قانون می‌گوید که تربیت بدنی رایگان حق مردم است

شعار سال: رابطه ورزش و حقوق شهروندی رشد بیماری‌های ناشی از نوع زندگی و چاقی شهروندان نشان‌دهنده عدم‌تعادل میان سبک زندگی و نیازمندی‌های جسمانی است. خطر بیماری‌های قلبی و دیابتی، ساکنان شهرها را بیشتر تهدید می‌کند. یکی از راه‌های مؤثر برای بهبود سلامت ...