۷

۷ مدال رنگارنگ برای موی تای کاران ایران

ایلنا: در پایان رقابت های موی تای آماتور و نیمه حرفه ای جهان در تایلند، تیم ایران با اقتدار بر سکوی قهرمانی ایستاد. ...