احمدی:

احمدی: موضوع شهدا دارای جایگاه بسیار ارزشمندی است که در حوزه ورزش نیز شان بالایی دارد

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی گفت: موضوع شهدا دارای جایگاه بسیار ارزشمندی است که در حوزه ورزش نیز شان بالایی دارد. ...
جدیدترین

جدیدترین اعزامی‌های دولتی‌ها به جام جهانی چه کسانی هستند؟

پس از آنکه اخبار سفر چند نماینده به جام جهانی روسیه خبرساز شد، صبح امروز اعضای ارکستر‌های دولتی وزارت ارشاد برای اجرای آهنگی که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، به روسیه اعزام شدند. شعارسال: این روزها که تب بازی های جام جهانی به اوج خود رسیده است و ...