تکواندو

تکواندو قهرمانی جهان؛ دختر نوجوان ایران مدال جهانی را قطعی کرد

(پانا) – اولین مدال ایران در مسابقات تکواندو قهرمانی جهان توسط دختر نوجوان کاروان ایران قطعی شد. ...