ورزش

ورزش آموزشی(ورزش مدارس ، ورزش تعلیم و تربیتی) زیر بنای ورزش کشور

شعار سال: سلامت بدنی دانش آموزان موجب می شود آنان وظایف و کارهای روزانه خود را بدون احساس خستگی انجام داده و توانایی لازم را برای مقابله با پیش آمدهای ناگهانی داشته باشند.در این زمینه یکی از مهمترین برنامه ها برای همزمانی رشد علم آموزی و سلامت، نهادی ...