مدال

مدال خادم‌الشریعه نخستین مدال جهانی بزرگسالان بود

رئیس فدراسیون شطرنج گفت: موفقیت خادم‌الشریعه در رقابت‌های جهانی مثل یک بمب صدا کرد و دیگر کشورها از عملکرد شطرنج‌بازان ایران تعریف کردند. ...