امثال

امثال حامد حدادی هر ۵۰ سال یک بار ظهور می‌کنند/ افت طبیعی بسکتبال

کارشناس بسکتبال گفت: افت بسکتبال ایران نتیجه پوست‌اندازی تیم ملی است و چنین امری غیرعادی نیست.

...