استیضاح

استیضاح پاک کردن صورت مسئله است/ امیدوارم وزیر ورزش کار خود را با قدرت ادامه بدهد/ کارهای مثبت سلطانی‌فر نباید نادیده گرفته شود

عضو فراکسیون ورزش مجلس معتقد است مطرح کردن موضوع استیضاح به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. ...