تقویم

تقویم فعالیت های ورزش های دانشگاهی تصویب شد

مجمع فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی به ریاست منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل و برنامه راهبردی این فدراسیون تصویب شد. شعار سال: به نقل از وزارت علوم، درجلسه مجمع فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی که با حضور منصور غلامی، وزیر علوم، مجتبی صد ...