فوتبال

فوتبال سرپوشی برای فعالیت‌های اقتصادی مالکان ثروتمند باشگاه‌ها است

رئیس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ورود مالکان ثروتمند به فوتبال را سرپوشی برای دیگر فعالیت‌های اقتصادی آنان برشمرد و گفت: فدراسیون فوتبال با استعلام از مراجع معتبر نباید اجازه ورود بدهکاران بانکی را به فوتبال دهد. شعارسال: محمدعلی پورمختار با انتقاد از ح ...

    Sorry, no posts matched your criteria.