تاکید

تاکید بر برون‌سپاری‌های فعالیت‌های ورزشی به بخش خصوصی/ کاهش تعداد نیروی انسانی از اولویت‌های سازمان ورزش شهرداری

به گفته رییس سازمان ورزش شهرداری تهران باید فعالیت‌های ورزشی سازمان به بخش خصوصی انتقال داده شود تا نظارت افزایش و هزینه‌ها کاهش پیدا کند. شعارسال: محمد رضایی در واکنش به گلایه شهروندان مبنی بر محدود بودن ساعات فعالیت اماکن ورزشی شهرداری برای بانوان ...
کاهش

کاهش تعداد نیروی انسانی از اولویت‌های سازمان ورزش شهرداری

به گفته رییس سازمان ورزش شهرداری تهران باید فعالیت‌های ورزشی سازمان به بخش خصوصی انتقال داده شود تا نظارت افزایش و هزینه‌ها کاهش پیدا کند. شعارسال: محمد رضایی در واکنش به گلایه شهروندان مبنی بر محدود بودن ساعات فعالیت اماکن ورزشی شهرداری برای بانوان ...