کمیته

کمیته انضباطی یا کمیته درآمدزایی؟!

شعارسال: هنر یک حقوقدان و هنر یک مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های موجود و ذی‌ربط در حوزه حقوقی، چه در دادگستری و چه در فوتبال آن است که در پایان مشاهده شود چه آثاری از خود به جای گذاشته است. تنبیه کردن و جریمه، بدیهی‌ترین و ساده‌ترین روشی است که ...

    Sorry, no posts matched your criteria.