استیضاح

استیضاح وزیر ورزش و جوانان رای نمی‌آورد

نماینده مردم شیراز گفت: بنده مخالف موضوع استیضاح هستم و تاکید می‌کنم استیضاح وزیر ورزش و جوانان رای نمی‌آورد. ...