توقف

توقف تیم فوتبال امید ایران مقابل عراق در نیمه نخست

تیم فوتبال امید ایران در نیمه نخست بازی با عراق به نتیجه تساوی رسید.

...
اسامی

اسامی ۲۳ بازیکن تیم فوتبال امید ایران اعلام شد

سرمربی تیم فوتبال امید ایران اسامی ۲۳ بازیکن این تیم را برای حضور در مسابقات مقدماتی المپیک اعلام کرد.

...
ترکیب

ترکیب تیم فوتبال امید ایران اعلام شد

سرمربی تیم فوتبال امید ایران اسامی 23 بازیکن این تیم را برای حضور در مسابقات مقدماتی المپیک اعلام کرد.

...