ناراحتی

ناراحتی برخی داوران فوتبال از میزان دستمزد سخنگوی کمیته داوران برای آنالیز بازی‌ها + سند

در حالی که بسیاری از داوران حاضر در لیگ برتر فوتبال دریافتی چندانی ندارند، مبلغ دریافتی سخنگوی کمیته داوران باعث ناراحتی برخی از آنها شده است. شعارسال: انتقادهای علیرضا فغانی از وضعیت داوری کشور بار دیگر یادآور این نکته  است که داوری در ایران دچار مش ...