سال

سال ۲۰۱۹ اولین مسابقه بین‌المللی سه‌گانه را در ایران برگزار می‌کنیم

رئیس فدراسیون سه‌گانه گفت: با توجه به رایزنی‌های انجام شده، سال ۲۰۱۹ اولین مسابقه بین‌المللی را در بخش مردان و زنان برگزار می‌کنیم. شعارسال:رئیس فدراسیون سه‌گانه گفت: با توجه به رایزنی‌های انجام شده، سال ۲۰۱۹ اولین مسابقه بین‌المللی را در بخش مردان و ...