والیبالیست

والیبالیست مشهدی عضو کمیته جهانی پارا والیبال شد

معصومه زارعی کاپیتان تیم والیبال نشسته ایران در انتخابات فدراسیون جهانی پارا والیبال به عنوان عضو جدید کمیسیون ورزشکاران پارا والیبال جهان انتخاب شد. ...
بانک پاسارگاد