نقد

نقد معاون پیشین وزارت صنایع به «توافق بد» فدراسیون فوتبال با آدیداس

معاون وزارت صنایع و معادن در دولت نهم انتقادهایی را نسبت به توافق فدراسیون فوتبال با شرکت آدیداس و دلایل آنها مطرح کرد. شعارسال: معاون وزارت صنایع و معادن در دولت نهم انتقادهایی را نسبت به توافق فدراسیون فوتبال با شرکت آدیداس و دلایل آنها مطرح کرد. ا ...