با

با استعفای رسول خادم مخالفت شد

طبق اعلام معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان با استعفای رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی مخالفت شد. شعار سال: پس از مجمع فوق العاده فدراسیون کشتی داورزنی معاون قهرمانی وزارت ورزش افزود: با نظر اعضای مجمع فدراسیون استعفای رسول خادمپذیرفته نشد و او همچ ...