تاج:

تاج: بدون فراهم شدن امکانات برگزاری لیگ به مصلحت کشور نیست/ ببینید

رییس فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم کنگره شهدا درخصوص اقدامات صورت گرفته برای برگزاری مسابقات لیگ برتر صحبت کرد. ...