۱۵۰

۱۵۰ هزار منجی پرورش دادیم

شعارسال: مصطفی میرسلیم که ۲۸ سال به عنوان رئیس فدراسیون نجات غریق فعالیت کرده بود، پس از سالها حضور در این فدراسیون از مسئولیتش کنار رفت تا فرد جدیدی ریاست آن را برعهده بگیرد. میرسلیم که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نیز شده بود به سوالات مطرح شده پ ...

    Sorry, no posts matched your criteria.