شهرداری

شهرداری در اتفاقات پیش آمده در مجموعه آزادی مقصر است/ برای توسعه ورزش همگانی با همه ارگان‌ها همکاری داریم/ شعبانلو بازداشت نیست

مدیر روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت: سازمان ورزش شهرداری تهران و شهرداری منطقه 22 درخواستی را داشتند تا از استادیوم آزادی استفاده کنند. دوستان همکاری کردند و این فضا را در اختیار این سازمان قر ...