نگاهی

نگاهی متفاوت به دوگانه «هدایتی- پرسپولیس»

هدایتی بنا به ادعای خودش مدام به باشگاه پرسپولیس پول تزریق می‌کند تا این تیم موفقیت‌های بیشتری به‌دست بیاورد، اما عجیب است که درست سر بزنگاه‌ها با راه‌انداختن حاشیه‌هایی، آرامش پرسپولیس را به هم می‌زند. شعار سال: بعد از سپری کردن یک نیم‌فصل رویایی، پ ...