کمک

کمک مالی کمیته فوتسال به یک باشگاه خاص

یک عضو کمیته فوتسال می‌گوید به یک باشگاه خاص به خاطر مشکل مالی‌اش کمک شده تا بتواند در بازی‌ها شرکت کند اما سایر باشگاه‌ها نسبت به این موضوع معترض‌اند. شعارسال:یک عضو کمیته فوتسال می‌گوید به یک باشگاه خاص به خاطر مشکل مالی‌اش کمک شده تا بتواند در باز ...