باشگاه

باشگاه پرسپولیس بالاخره با همامی و محمد تسویه کرد

مطالبات مسعود همامی و علیرضا محمد، دو بازیکن سابق پرسپولیس که حکم قطعی داشتند، پرداخت شد. ...
بانک پاسارگاد