بی‌مهری

بی‌مهری رسانه ملی

با قهرمانی مجدد تیم‌ملی فوتسال دختران ایران در آسیا قدرت ایران در قاره کهن بار دیگر به دیگر رقبا دیکته شد و با این شرایط فوتسال ایران همچنان ابرقدرت این قاره خواهد ماند. شعار سال: با قهرمانی مجدد تیم‌ملی فوتسال دختران ایران در آسیا قدرت ایران در قاره ...
بانک پاسارگاد