اشتباه

اشتباه نکنید، در مورد پاس تهران صحبت می‌کنیم

آبروی فوتبال ایران در آسیا این روزها در عزای سقوط به چهارمین رده فوتبال ایران نشسته است. شعارسال: تیم فوتبال پاس که یکی از پرافتخارترین تیم‌های تاریخ فوتبال کشورمان محسوب می‌شود و معرف چند نسل از ستاره‌های فوتبال کشورمان بوده است، پس از انتقال از تهر ...
اشتباه

اشتباه نکنید، در مورد پاس تهران صحبت می‌کنیم (گزارش ویژه)

آبروی فوتبال ایران در آسیا این روزها در عزای سقوط به چهارمین رده فوتبال ایران نشسته است. شعارسال: تیم فوتبال پاس که یکی از پرافتخارترین تیم‌های تاریخ فوتبال کشورمان محسوب می‌شود و معرف چند نسل از ستاره‌های فوتبال کشورمان بوده است، پس از انتقال از تهر ...
بانک پاسارگاد